Gia hạn đóng học phí học kỳ 212 đối với sinh viên hệ chính quy

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (212) đúng hạn, Phòng Công tác chính trị – sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 212 cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

1.Quy định về việc xét gia hạn:

  • Sinh viên hệ chính quy (ngoại trừ SV chương trình chất lượng cao tiếng Anh và tiếng Nhật, tiên tiến, liên kết quốc tế) đang học học kỳ 212 có hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, không thể đóng học phí học kỳ 212 theo thời hạn qui định của nhà trường.
  • Hết thời gian gia hạn học phí học kỳ 212, trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 SV phải đóng đủ học phí cả 02 học kỳ theo đúng lịch đóng học phí của trường do Phòng Đào tạo thông báo.
  • SV không được gia hạn đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp (SV đã có tên trong quyết định cho phép gia hạn học kỳ 211 không được gia hạn trong học kỳ 212.
  • Nhà trường chỉ cho phép SV được gia hạn học phí trong học kỳ chính, không áp dụng cho học kỳ dự thính, học kỳ hè.

2.Hồ sơ, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

  • Hồ sơ gồm có: Đơn xin gia hạn học phí (theo mẫu)
    Lưu ý: phải có chữ ký xác nhận của GVCN.
  • Thời gian nộp đơn: đến 15h00 ngày 11/4/2022.
  • Hình thức nộp đơn: SV gửi file PDF đơn xinh gia hạn học phí có chữ ký xác nhận của GVCN qua email: xuanctct@hcmut.edu.vn

Lưu ý: Không nhận đơn trễ hạn

Xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng

P.CTCT-SV