Bộ môn Tài chính

Phạm Ngọc Thúy

Phó Giáo sư | Tiến sĩ | Giảng viên thỉnh giảng

Dương Như Hùng

Trưởng Khoa | Tiến sĩ | Giảng viên chính

Nguyễn Thu Hiền

Tiến sĩ | Chủ nhiệm bộ môn | Giám đốc Chương trình MSM | Giang viên chính

Trần Duy Thanh

Phó Khoa | Thạc sĩ | Giảng viên

Lại Huy Hùng

Giám đốc Trung tâm BR&T| Phó chủ nhiệm Bộ môn | Thạc sĩ | Giảng viên chính

Lê Tuấn

Thạc sĩ | Giảng viên chính

Phạm Tiến Minh

Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách khoa | Thạc sĩ | Giảng viên chính

Hàng Lê Cẩm Phương

Thạc sĩ | Giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng

Thạc sĩ | Giảng viên

Đoàn Phương Nhi

Thạc Sĩ | Giảng viên

Ngô Đặng Tuân

Thạc sĩ | Giảng viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội

CÁC SỰ KIỆN TẠI KHOA
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Bạn muốn tham dự các sự kiện do khoa Quản lý Công nghiệp tổ chức?

XEM NGAY!