Dự tuyển học bổng dành cho SV vượt khó học tốt

Phòng CTCT-SV có nhận được Thư ngỏ của nhóm Cựu Sinh viên Bách Khoa về việc tài trợ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau:

1. Số suất và mức học bổng: 20 suất, giá trị 5.000.000đ/suất.

2. Điều kiện xét cấp học bổng:

  • Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);
  • Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ 6.5 trở lên;
  • Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm học 2021-2022.

3. Hồ sơ học bổng:

  • Đơn xin cấp học bổng, trình bày cụ thể hoàn cảnh khó khăn của sinh viên;
  • Bản photo giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo hoặc các minh chứng tình trạng khó khăn của gia đình;
  • Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận về các thành tích đạt được (từ đại học nếu có);
  • Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2021-2022 (tính điến hiện tại, SV có thể sử dụng bản chụp màn hình bảng điểm trên MyBK).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Trân trọng thông báo

P. CTCT-SV