Công ty Fine Scandinavia tuyển dụng

Công ty Fine Scandinavia tuyển dụng
CHUYÊN VIÊN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

I. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN:

1 Trách nhiệm chính:

 • HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ISO
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý và duy trì hệ thống Chất lượng ISO.
 • Hợp tác với HRD và các bộ phận khác để duy trì các yêu cầu ISO.
 • Hỗ trợ tất cả các bộ phận trong các tài liệu ISO, SOP, WI, báo cáo để tuân thủ các yêu cầu ISO.
 • Phụ trách hỗ trợ các đợt kiểm tra đánh giá nội bộ và bên ngoài: chuẩn bị, tổ chức và hợp tác.
 • Chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu tuân thủ kinh doanh chung nếu có (ngoại trừ đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm): truy xuất nguồn gốc gỗ được kiểm soát, tài liệu hóa học MSDS, CTPAT.

2.0 HỆ THỐNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI BSCI

 • Hỗ trợ đối với các tài liệu BSCI để tuân thủ các yêu cầu của BSCI.
 • Chuẩn bị dữ liệu kiểm toán tuân thủ bằng cách tổng hợp và phân tích thông tin bên trong và bên ngoài.
 • Hỗ trợ các phòng ban bằng cách thu thập và phối hợp dữ liệu tuân thủ nội bộ với kiểm toán viên
  và các bộ phận liên quan.
 • Thực hiện tất cả các yêu cầu để thích ứng với nhu cầu BSCI cho toàn bộ công ty.
 • Hỗ trợ hành chính bằng cách thiết lập các hệ thống, thủ tục và chính sách; hoàn thành các dự án hỗ trợ kiểm soát viên tuân thủ.
 • Giúp đỡ người khác bằng cách trả lời các câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý của liên bang, tiểu bang và địa phương bằng cách nghiên cứu luật pháp hiện hành và luật mới; thực thi tuân thủ các yêu cầu; tư vấn quản lý về các hành động cần thiết.
 • Cập nhật kiến thức công việc bằng cách tham gia các cơ hội đào tạo; đọc ấn phẩm chuyên nghiệp.

3.0 AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (HSE)

 • Phụ trách tất cả các vấn đề của nhà máy liên quan đến chính sách và yêu cầu của công tác ATVSLĐ.
 • Phối hợp với bộ phận sản xuất để thực hiện công tác ATVSLĐ cho nhà máy.
 • Phụ trách tất cả các chương trình ATVSLĐ cho công ty như Phòng cháy chữa cháy, môi trường,
  chương trình an toàn vệ sinh lao động.

4.0 NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC CÓ LIÊN QUAN

 • Thực hiện và quản lý chương trình tuân thủ pháp luật hiệu quả.
 • Xây dựng và xem xét các chính sách của công ty.
 • Tư vấn cho Ban Giám đốc về việc công ty tuân thủ luật pháp và quy định thông qua các báo cáo chi tiết.
 • Thiết lập, quản lý các kế hoạch hành động hiệu quả để đáp ứng với các lỗi bị phát hiện & vi phạm tuân thủ.
 • Thường xuyên kiểm tra thủ tục, thực tế & tài liệu của công ty để xác định các điểm yếu hoặc rủi ro có thể xảy ra.
 • Đánh giá hoạt động của công ty để xác định rủi ro tuân thủ.
 • Đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo về các quy định và quy trình mới nhất.
 • Giải quyết các mối quan tâm của nhân viên về tuân thủ pháp luật.
 • Thực hiện những công việc khác từ Ban Giám đốc v.v.

II QUYỀN HẠN: Đề xuất liên quan đến chuyên môn; tư vấn, đề xuất cải tiến để sản xuất tốt hơn và hiệu quả hơn.

Nơi làm việc:

 • TT117, 121, TBD số 03, đường DT747B, Kp Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 • Liên hệ Email: personnel.manager@finescandinavia.net