Công trình nghiên cứu khoa học

Category

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu,ThS. Lê Hoài Kiều Giang,ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai,ThS. Bùi Huy Hải Bích,TS. Mai Thị Mỹ Quyên,TS. Nguyễn Văn Tuấn Nghiên cứu ứng dụng về đo lường và đánh giá mức độ viên mãn trong công việc và cuộc...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C 2 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Sự chấp nhận dịch vụ: một...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định...
Read More
STT Thành Viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương Phân tích dữ liệu phổ điểm chương trình Chất Lượng Cao Khoa Quản lý Công nghiệp Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật-xã hội T-QLCN-2017-103 Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Đường Võ Hùng Tái định vị và tái cấu trúc hệ...
Read More
CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC/ SỞ – TP SttMã số đề tàiĐề tàiThành viên tham giaCấp1502.02-2016.19Bất ổn về Chính sách của Chính phủ, Lưu giữ Tiền mặt của Doanh nghiệp và Giá trị của TiềnTS. Nguyễn Thu HiềnNhà nước – nghiên cứu cơ bản CẤP ĐHQG LOẠI B, C SttMã số đề tàiĐề...
Read More