Học vụ

Category

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm. 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC CLC HK 212Tải xuống 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC DAI TRA HK 212Tải xuống 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC VHVL HK 212Tải xuống
Read More
Sinh viên xem kết quả phân công Giáo viên hướng dẫn môn Luận văn Tốt nghiệp HK 212 trong file đính kèm. 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TTQL DAI TRATải xuống 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TT QL CLCTải xuống 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TC...
Read More
Lịch thực tập nhận thức HK2/2021-2022 Đại học chính quy và Chất lượng cao (K2020) Thời gianCông việcGhi chú30/12/2021 – 05/01/2022BCN Khoa phân công BM 06/01/2022 – 11/01/2022BM hoàn thành phân công11/01: công bố DS GVHD15/01/2022Phổ biến nội dung TTNT – ONLINE ĐHCQ: 08g30 CLC: 09:30Thầy Thanh (CNMH)17/01/2022 – 11/03/2022GVHD lập nhóm và trao đổi với...
Read More
THÔNG BÁO V/v môn Thực tập Tốt nghiệp và môn Đề cương  Học kỳ HK211 Tiếp theo thông báo số 136/ĐHBK-QLCN ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc thực hiện môn TTTN và Đề cương trong HK 203 và HK 211. Sinh viên cố gắng đăng ký môn LVTN HK212 lần 1. Sẽ có...
Read More
V/v nộp luận văn tốt nghiệp HK1/2021-2022 và số thứ tự nộp luận văn Đại học chính quy và Chất lượng cao và Hệ VHVL 1. Thời gian nộp:+ Đợt : Trước 10g00 thứ 2, ngày 27/12/20212. Địa điểm nộp:+ Tại biểu mẫu website: điền thông tin và nộp file tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-S5GpCyZK664EwUKjHrYmvlIPtQi7GFlctF6WCra0JWz0g/viewformSinh viên cần lưu ý:–...
Read More
Theo quy định của phòng Đào tạo, môn Thực tập ngoài trường (IM3313, IM3323) là môn tiên quyết của môn Đề cương luận văn tốt nghiệp (IM4311, IM4321), và môn Đề cương là môn tiên quyết của môn Luận văn tốt nghiệp (IM4313, IM4323). Vừa qua, do tình hình dịch Covid19, sinh viên chưa hoàn...
Read More
VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO LỊCH THỰC HIỆN GIÁO VỤ NH 2022 – 2023 CÁC MÔN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP – ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP – THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÂN TRỌNG ./. 2549 LICH THUC HIEN THUC TAP TOT NGHIEP HK212Tải xuống 2549 LICH THUC HIEN LVTN HK 212Tải xuống 2549 LICH...
Read More
THÔNG BÁO về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ HK211Khóa 2020 – đợt 1 (lần 2 ) – Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên...
Read More
1 3 4 5