Cao học_Lịch hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (9tc) lớp IMP HK2 – 2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị
– Học viên trình bày bằng file powerpoint.
– Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn
khoảng 45-60 phút
– Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ
trước khi bắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện theo dõi
– Trong quá trình bảo vệ luận văn, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có
trách nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh
luận và nộp lại cho Khoa

HÔI ĐỒNG 1

  • Thời gian: từ 8g00, ngày 24/6/2024 (thứ Hai)
  • Địa điểm: phòng 102-B10 

HÔI ĐỒNG 2

  • Thời gian: từ 8g00, ngày 26/6/2024 (thứ Tư)
  • Địa điểm: phòng 102-B10 

Lưu ý:

– Học viên có thể liên hệ văn phòng khoa để nhận file biên bản hội đồng sau khi bảo v
xong; biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý
của hội đồng

– Học viên nộp về VPK 01 cuốn luận văn (bìa cứng màu xanh dương đậm, chữ mạ vàng)
đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng (có chữ ký của CBHD, CNBM và Chủ tịch HĐ) để
Khoa xem, ký duyệt luận văn và 01 CD (chứa đầy đủ nội dung luận văn) để lưu trữ sau
01 tháng kể từ ngày bảo vệ (Lưu ý: HV phải đính kèm “nội dung hiệu chỉnh luận văn”
theo mẫu của Khoa (nếu có chỉnh sửa) khi đưa cho Chủ tịch Hội đồng ký duyệt).

-Sau khi nhận lại Luận văn từ VPK đem Luận văn + 02 CD (chứa đầy đủ nội dung luận
văn) nộp thư viện

-Thứ tự dự kiến bảo vệ: theo danh sách đính kèm (có thể thay đổi)