Tiếp thị - Quản lý

Bộ môn

IM2017HÀNH VI TỔ CHỨC

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Hoài Kiều Giang
More Detail

IM4001PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn
More Detail

IM2025LUẬT KINH DOANH

Giảng viên : Từ Thanh Thảo
More Detail

IM3025HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Lê Đức Anh
More Detail

IM4311ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN
More Detail

IM3055QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân
More Detail

IM3051ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân
More Detail

IM3033TIẾP THỊ GIỮA CÁC TỔ CHỨC

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Tạ Hùng Anh
More Detail

IM2009TIẾP THỊ CĂN BẢN

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu
More Detail

IM3059QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân
More Detail
1 2

Search For Courses