Cử nhân Quản lý Công nghiệp

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức bao quát về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như cách tư duy quản trị và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý.

Các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Quản lý tài chính kế toán: theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính kế toán của công ty, phân tích chứng khoán: phân tích, xử lý số liệu chứng khoán…
  • Quản lý nhân sự: hoạch định nhân sự, khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo, định biên, kế hoạch lương và thưởng, kế hoạch động viên và quan hệ lao động…
  • Quản lý kinh doanh: nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, khai thác luật lệ và phương thức kinh doanh theo từng bối cảnh khác nhau …
  • Marketing: Thiết kế và triển khai kế hoạch Marketing, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng...

Kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Học kỳ 5

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội

CÁC SỰ KIỆN TẠI KHOA
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Bạn muốn tham dự các sự kiện do khoa Quản lý Công nghiệp tổ chức?

XEM NGAY!