5 tập thể, 34 cá nhân được khen thưởng trong công tác kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế

Sáng ngày 7/4/2022, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa – PGS.TS Mai Thanh Phong đã trao quyết định khen thưởng cho 05 tập thể và 34 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế ASIIN, AQAS, AUN-QA tại trường ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM. 

Các tập thể được nhận giấy khen Hiệu trưởng gồm: Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Khoa Cơ khí, Trung tâm Ngoại ngữ và 34 thầy, cô thuộc BGH, khoa, phòng đã đóng góp tích cực trong công tác công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đợt này. 

Các tập thể được nhận giấy khen Hiệu trưởng gồm: Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Khoa Cơ khí, Trung tâm Ngoại ngữ và 34 thầy, cô thuộc BGH, khoa, phòng đã đóng góp tích cực trong công tác công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đợt này. 

PGS.TS Mai Thanh Phong chúc mừng các tập thể và các thầy, cô được khen thưởng; đồng thời chia sẻ, từ trước đến nay nhà trường liên tục nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo thông qua hoạt động kiểm định quốc tế. Thời gian qua, phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng với sự hỗ trợ của BGH đã tích cực làm việc với Bộ GD& ĐT cùng 2 tổ chức là ASIIN và AQAS (Đức) để các tổ chức này được công nhận tại VN. Trường ĐH Bách khoa cũng là đơn vị ký hợp đồng đầu tiên với hai tổ chức này tại Việt Nam. Theo kế hoạch, năm 2021 nhà trường kiểm định 12 chương trình đào tạo, đến nay, các chương trình đều đã nhận được kết quả tốt . Đây là một nỗ lực rất lớn của các thầy cô và nhà trường, dù gặp nhiều khó khăn đặc biệt do dịch Covid – 19, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ.

Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa cũng trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn quốc tế AQAS cho 03 ngành thuộc khoa Cơ khí: Kỹ thuật Cơ Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, đây là 03 chương trình đào tạo đạt kiểm định AQAS đầu tiên ở Việt Nam

Cũng trong buổi họp sáng nay, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa cũng trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn quốc tế AQAS cho 03 ngành thuộc khoa Cơ khí: Kỹ thuật Cơ Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Đây là 03 chương trình đào tạo đạt kiểm định AQAS đầu tiên ở Việt Nam.

P.QTTH-TT