Tháng Năm 6, 2024

Day

Demand & Supply Planning Overall job: – Specializes in carrying out research and analysis to predict consumer demand so as to manage inventory. Chuyên thực hiện nghiên cứu và phân tích để dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng để quản lý hàng tồn kho. – Take lead on supply planning/ stock ordering for...
Read More

Bình luận gần đây