Tháng Tư 8, 2024

Day

Hằng năm, Hội nghị Khoa học và Công nghệ OISP cho SV sẽ được tổ chức nhằm mục đích hướng đến SV yêu thích học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm phát huy môi trường trao đổi, học hỏi của SV, đa dạng hóa hiểu biết về mặt chuyên môn, đa ngành,...
Read More
Công ty Fine Scandinavia tuyển dụngCHUYÊN VIÊN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI I. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN: 1 Trách nhiệm chính: HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ISO Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý và duy trì hệ thống Chất lượng ISO. Hợp tác với HRD và các bộ phận khác để...
Read More

Bình luận gần đây