Tháng Ba 29, 2024

Day

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khi bắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện...
Read More
Ngày 23/3/2024 vừa qua, Khoa Quản lý Công nghiệp đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên chương trình cao học Quản trị Kinh doanh tại tỉnh Bến Tre. Xin chúc mừng các học viên (khóa 1) của lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Bách...
Read More

Bình luận gần đây