Tháng Ba 12, 2024

Day

Trường ESB, ĐH Reutlingen (Đức) sẽ cấp một số suất học bổng trao đổi sinh viên cho SV khoa QLCN học tập 1 học kỳ tại Đức trong học kỳ mùa Đông 2024 (Tháng 9/2024 đến tháng 2/2025). Học bổng này được tài trợ bởi quỹ học bổng TL-Stiftung, dành cho các sinh viên được đề cử...
Read More
Một tổ chức hoạt động tốt và phát triển bền vững là tổ chức có các thành viên thực thi các công việc đúng bổn phận, chức trách với cái tâm làm nghề. Trên thực tế, thường có sự nhầm lẫn giữa ‘đạo đức nghề nghiệp’ (của cá nhân người hành nghề) và ‘đạo đức...
Read More

Bình luận gần đây