Tháng Một 19, 2024

Day

Danh Sách SV Và GVHD TT1 HK232 CompressedTải xuống Danh Sách SV Và GVHD TT2 HK232 CompressedTải xuống
Read More
– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút– Học viên...
Read More
Đối với các tân sinh viên, môi trường đại học có quá nhiều sự mới mẻ, thú vị, và không ít sự thách thức. Có rất nhiều bạn “tuột dốc” vì không tự kiểm soát được sự tự do của môi trường đại học, không được/bị kiểm soát như thời phổ thông, … Cách học...
Read More