Tháng Chín 29, 2023

Day

STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài CBHD 1 1 2171018 Nguyễn Thị Thanh An Hành vi tham gia của khách hàng và lòng trung thành đối với nhà cung cấp dịch vụ: Tiếp cận logic trong dịch vụ và lý thuyết cấu trúc hóa TS. Mai Thị Mỹ Quyên 2 2070224 Nguyễn Minh...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài CBHD 1 1970739 Đào Thị Xuân Duyên Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ xa của nhân viên tại Tp.HCM TS. Nguyễn Thị Thu Hằng 2 2070226 Lê Thị Lin Tác động của vốn tâm lý và vốn xã hội đến sự gắn...
Read More

Bình luận gần đây