Tháng Hai 3, 2023

Day

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu,ThS. Lê Hoài Kiều Giang,ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai,ThS. Bùi Huy Hải Bích,TS. Mai Thị Mỹ Quyên,TS. Nguyễn Văn Tuấn Nghiên cứu ứng dụng về đo lường và đánh giá mức độ viên mãn trong công việc và cuộc...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân, TS. Huỳnh Thị Minh Châu Sự chấp nhận dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ điện tử tại Việt Nam C2019-20-40 ĐHQG loại C 2 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Sự chấp nhận dịch vụ: một...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định...
Read More
STT Thành Viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương Phân tích dữ liệu phổ điểm chương trình Chất Lượng Cao Khoa Quản lý Công nghiệp Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Tái cấu trúc quá trình kinh doanh và các công cụ...
Read More
STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp 1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật-xã hội T-QLCN-2017-103 Cấp cơ sở (Trường) 2 TS. Đường Võ Hùng Tái định vị và tái cấu trúc hệ...
Read More
STT MSSV HỌ TÊN Tên đề tài (tiếng Anh) Tên đề tài (tiếng việt) GVHD 1 1710670 Vũ Thị Khánh       Chi         Factors affecting physical training practice habits of university students in Ho Chi Minh City Các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen thực hành rèn luyện thể chất của sinh viên các trường đại...
Read More
STT MSSV HỌ TÊN Tên đề tài (Tiếng Việt) Tên đề tài (Tiếng Anh) GVHD 1 1710424 Lê Nguyễn Xuân     An          Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho dòng sản phẩm tủ nhựa Tabi-L tại Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân Material requirement planning to the Tabi-L plastic cabinets for Duy...
Read More

Bình luận gần đây