Tháng Mười Một 4, 2022

Day

(Thời gian 15 tuần, từ 30/01/2023 đến 12/05/2023) STT  Công việc  Thời gian  Ghi chú  1  Phổ biến nội dung môn LVTN  -Dự kiến 10/12 hoặc 11/12/2022  -Phòng: TB sau    SV có thắc mắc, liên hệ GV: TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn  2  SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo...
Read More