Tháng Mười 5, 2022

Day

Tập đoàn E-Land là tập đoàn thời trang số 1 tại Hàn Quốc với thương hiệu nổi bật New Blance và cũng đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan như Outlet stores, F&B, Hotel/Entertainment, Platform businesses….. Thành Công là công ty con cốt lõi của tập đoàn Eland tại thị trường Việt Nam và...
Read More
Ban liên lạc cựu Sinh viên CK82 cấp học bỏng cho sinh viên học khá, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình học bổng cụ thể như sau 1. Số suất: 20 suất 2. Giá trị học bổng: 5,000,000 đồng/suất. 3. Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy...
Read More