Tháng Tư 19, 2022

Day

VĂN PHÒNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HƯỚNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK 213 VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU: Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN trong HK3 / năm học 2021 – 2022 lưu ý: 1. Sinh viên đăng ký hướng đề tài và...
Read More