Tháng Mười Hai 18, 2021

Day

Ngày 18/12/2021, Ban Đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ – Bách Khoa đã long trọng tổ chức Hội nghị Ban Đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ – Bách Khoa lần thứ II – nhiệm kỳ 2021 – 2023.  Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị Tham dự Hội nghị,...
Read More

Bình luận gần đây