Tháng Năm 8, 2019

Day

Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Lichtenstein trong năm 2019. Thông tin học bổng cụ thể như sau: 1. Đối tượng cấp học bổng: Chương trình cấp học bổng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Thông tin chi tiết về chương...
Read More