Thư mời

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

V/v: Gửi bài báo tham gia Hội nghị KH&CN Khoa Quản lý Công nghiệp lần 16

Kính gửi: Quý Thầy Cô và Anh/chị

Năm nay, tuần lễ Khoa học Công nghệ của trường Đại học Bách Khoa sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 14-18/10/2019. Trong tuần lễ này, Hội nghị KH&CN Khoa Quản lý Công nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 16/10/2019 với các hoạt động sau:

- Hai phân ban học thuật gồm (1) Quản trị Kinh doanh, và (2) Quản lý Công nghiệp: Các chủ đề nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Quản trị Kinh Doanh & Quản lý Công nghiệp có thể tóm tắt (nhưng không giới hạn) trong danh sách sau:

 • Kinh tế vĩ mô, vi mô
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý tiếp thị
 • Khoa học hành vi
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng
 • Quản lý tài chính, kế toán
 • Thị trường chứng khoán
 • Ngân hàng & các dịch vụ ngân hàng
 • Văn hóa tổ chức
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Quản lý sản xuất và vận hành
 • Quản lý chuỗi cung ứng & Logistics
 • Quản lý chất lượng
 • Chuyển giao công nghệ & đổi mới
 • Quản lý dự án công nghiệp
 • Thương mại điện tử
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản lý tri thức & quản lý giáo dục
 • Khoa học dịch vụ
 • Khoa học quản lý & ra quyết định

- Diễn đàn “Bệnh viện Thông minh_Smart Hospital thảo luận về các chủ đề chính như: Quản lý an toàn bệnh nhân, Quản lý hiệu quả hoạt động của bệnh viện, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện (như thanh toán không dùng tiền mặt), …

Ban tổ chức Hội nghị KH&CN Khoa Quản Lý Công Nghiệp trân trọng kính mời quý Thầy/Cô và Anh/Chị gửi bài viết mới đến Hội nghị để cùng trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, học thuật trong các lĩnh vực thuộc 2 phân ban trên và cùng tham gia diễn đàn “Bệnh viện thông minh_Smart hospital” để thảo luận với các diễn giả là các nhà quản lý trong lĩnh vực y tế.

Các bài viết, sau khi được gửi phản biện và được chấp nhận báo cáo sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị (proceedings). Ngoài ra, các báo cáo xuất sắc tại Hội nghị sẽ được tuyển chọn và đăng trên số chuyên san “Quản lý Công nghiệp” của Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Các mốc thời gian:

 • Nộp bài báo (full-paper): 
  • Tham gia trình bày tại Hội nghị và đăng trên Kỷ yếu Hội nghị: 15/08/2019
   (Thứ Năm)
  • Tham gia trình bày tại Hội nghị và đăng trên số chuyên san: 15/07/2019
   (Thứ Hai)
 • Thông báo kết quả (feedback): 30/08/2019 (Thứ Hai)
 • Nộp bản hoàn chỉnh (camera-ready): 15/09/2019 (Chủ nhật)
 • Phiên toàn thể Trường ĐHBK: 15/10/2019 (Thứ Ba)
 • Ngày hội nghị Khoa QLCN: 16/10/2019 (Thứ Tư)

Quy định nộp bài:

 • Thông tin chi tiết có thể xem tại website http://sim.edu.vn/hnkh2019/
 • Bài nộp cho 2 phân ban Quản trị Kinh doanh và Quản lý Công nghiệp và Diễn đàn “Quản lý bệnh viện”, vui lòng gửi email về địa chỉ: simconference@hcmut.edu.vn (file Word + Pdf)

 Định dạng bài báo (chi tiết xem trong mẫu bài báo đính kèm):

 1. Bài báo phải là công trình nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.
 2. Bài báo được viết bằng một trong ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Bài viết dài không quá 4000 từ, trên khổ giấy A4 210 x 297 mm, font Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 10, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm (kể cả hình vẽ).
 3. Công thức, ký hiệu viết ngay ngắn, chân phương đúng tỷ lệ to nhỏ, số hiệu đánh các công thức ghi ở bên phải. Các hình vẽ phải rõ ràng, chính xác.
 4. Tài liệu tham khảo cần được đánh số thứ tự phù hợp với số chỉ dẫn trong bài.

Đối với bài báo trích dẫn: số thứ tự, tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí in nghiêng, hoặc có thể viết tắt theo thông lệ quốc tế, tập (số), trang, năm xuất bản.

Thí dụ: [3] Taylor G.I, Proc. Roy. Soc. A 104, 180 (1992)

Đối với sách trích dẫn: số thứ tự, tên tác giả hay tên người xuất bản, nếu có thể, nêu tên chương (chapter) hay tên bài trong sách trích dẫn, tên sách in nghiêng, nhà xuất bản, nơi và năm xuất bản.

Thí dụ: [5] Stanler J. C. Electromagnestism. Mc. Graw – Hill, London (1947)

Nếu tham khảo các báo cáo kỹ thuật (technical reports), cần ghi số thứ tự, tên tác giả, tên báo cáo in nghiêng, ngày báo cáo, tên và địa chỉ của cơ quan lập báo cáo.

  Ban tổ chức rất mong nhận được các bài viết từ các Thầy/Cô và Anh/Chị.

Trân trọng cám ơn và kính chúc sức khỏe.

TM. Ban tổ chức

 TS. Dương Như Hùng